Informacje podstawowe

Raen S.A.
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
WeWork
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000290409
NIP: 1132682830
REGON: 141064373 
 z kapitałem zakładowym w wysokości 2.235.300,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: 
Małgorzata Grużewska – Wiceprezes Zarządu
Scroll to top