AKCJONARIAT

Akcjonariusz
Dien Sp. z o.o.
Wojciech Przyłęcki
Maciej Hazubski
IQ Partners Sp. z o.o.*
Pozostali
Razem

Liczba akcji/głosów
5 000 000
5 805 350
1 000 000
1 000 000
15 737 650
28 543 000

% kapitału/liczby głosów
17,52 %
20,34 %
3,5 %
3,5 %
55,14 %
100,00 %

*IQ Partners sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają po 50% udziałów oraz są Członkami Zarządu uprawnionymi do samodzielnej reprezentacji IQ Partners sp. z o.o. W związku z powyższym Maciej Hazubski oraz Wojciech Przyłęcki posiadają pośrednio poprzez IQ Partners sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym PunkPirates S.A. 

Scroll to top