KALENDARIUM

23 MARCA 2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A.
17 KWIETNIA 2020 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
15 MAJA 2020 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
18 CZERWCA 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A.
18 WRZEŚNIA 2020 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku
13 LISTOPADA 2020 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku

31 STYCZNIA 2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A.
10 KWIETNIA 2019 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok
15 MAJA 2019 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
18 CZERWCA 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie IQ Partners S.A.
18 WRZEŚNIA 2019 Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku
15 LISTOPADA 2019 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku

10 KWIETNIA 2018 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
15 MAJA 2018 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
14 WRZEŚNIA 2018 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2018 roku
15 LISTOPADA 2018 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 roku

10 KWIETNIA 2017 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
15 MAJA 2017 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
15 WRZEŚNIA 2017 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2017 roku
15 LISTOPADA 2017 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

18 MARCA 2016 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok
13 MAJA 2016 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
30 SIERPNIA 2016 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2016 roku
14 LISTOPADA 2016 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku

19 MARCA 2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
14 MAJA 2015 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku
28 SIERPNIA 2015 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2015 roku
13 LISTOPADA 2015 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

Scroll to top