WALNE ZGROMADZENIA

10 KWIETNIA 2017 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok
15 MAJA 2017 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
15 WRZEŚNIA 2017 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2017 roku
15 LISTOPADA 2017 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

19 MARCA 2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
14 MAJA 2015 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku
28 SIERPNIA 2015 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2015 roku
13 LISTOPADA 2015 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

19 MARCA 2015 Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok
14 MAJA 2015 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku
28 SIERPNIA 2015 Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2015 roku
13 LISTOPADA 2015 Publikacja rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku

Scroll to top