Relacje Inwestorskie

notowania
 
     
spółka

PUNKPIRATES S.A.
WeWork
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000290409
NIP: 1132682830
REGON: 141064373

z kapitałem zakładowym w wysokości 2.235.300,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Maciej Hazubski - Prezes Zarządu, Wojciech Przyłęcki - Wiceprezes Zarządu, Leszek Krajewski - Członek Zarządu ds. Rozwoju

zarząd
Stacks Image 71974

Maciej Hazubski

Prezes Zarządu

Stacks Image 71989

Wojciech Przyłęcki

Wiceprezes Zarządu

Stacks Image 71989

Leszek Krajewski

Członek Zarządu ds. Rozwoju

rada nadzorcza
Stacks Image 73336

Rafał Rachalewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stacks Image 74774

Mariusz Szypura

Członek Rady Nadzorczej

Stacks Image 73385

Piotr Bolmiński

Członek Rady Nadzorczej

Stacks Image 73401

Jan Ziemiecki

Członek Rady Nadzorczej

Stacks Image 73417

Magda Narczewska

Członek Rady Nadzorczej

akcjonariat
Stacks Image 71974
kontakt dla inwestorów

Małgorzata Grużewska

tel: 48 22 567 00 00
e-mail: hello@punkpirates.io

prezentacja

Plany rozwoju Spółki PunkPirates S.A>

prezentacja_front

dane finansowe
dokumenty korporacyjne
kalendarium
walne zgromadzenia
raporty
grupa punkpirates
Stacks Image 71974