OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI PUNKPIRATES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd spółki PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290409, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.), że w dniu 5 października 2020 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie oraz IQ Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Plan Połączenia.

W załączeniu Plan Połączenia wraz z załącznikami w formacie pdf do pobrania.

POBIERZ

AdDress

Krakowskie przedmieście 13 
00-071 Warszawa, Poland

PunkPirates S. A.

VAT-ID:PL 1132682830
hello@punkpirates.io